ภาวะถอนพิษสุรา: บทบาทพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nursing Division 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  สภาการพยาบาล
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 0 ฉบับที่ - หน้า 0-0
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 12-2558.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Prasert Piboonrungroj ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Piboon23@gmail.com 100.00 N